برگزاری دوره سه شنبه 9 دی 1393

برگزاری دوره آموزشی نظام پیشنهادات در پدیده شیمی غرب

دوره آموزش نظام پیشنهادات به مدت یک روز برای مدیران و کارشناسان شرکت پدیده شیمی غرب در سالن کنفرانس گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره آشنایی افراد با ...

متن خبر