بازدید دانشجویان پنجشنبه 4 دی 1393

بازدید دانشجویان دانشگاه شریف از مجتمع صنعتی پاکشو

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، از مجتمع صنعتی پاکشو (سایت 1) از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی گلرنگ بازدید کردند. در این بازدید که 23 مهرماه 93 بنا به درخواست انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع ...

متن خبر