امضای تفاهم‌نامه سه شنبه 30 دی 1393

امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز پژوهشی و فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران و گروه صنعتی گلرنگ

تفاهم‌نامه همکاری مرکز پژوهشی و فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران و گروه صنعتی گلرنگ، 29 دی ماه 1393 امضا شد. دکتر قاسم عموعابدینی رئیس مرکز پژوهشی و فناوری‌های ...

متن خبر