موسسه خیریه استاد فضلی

موسسه خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی از آذر ماه ۱۳۹۲ با هدف نیکوکاری و انجام امور خیریه تاسیس شد. این خیریه‌ اگرچه در زیر مجموعه عناوین نیکوکاری و انجام امور خیریه سعی در انجام امور خیر بسیاری داشته و دارد اما اصلی‌ترین حوزه‌های فعالیت آن را موارد زیر تشکیل می‌دهد:

ایتام، جهیزیه و ازدواج، نیازهای معیشتی، عمران و توسعه، مناطق کم برخوردار و کمک هزینه درمان.