برگزیدگان جشنواره دوشنبه 22 دی 1393

برگزیدگان جشنواره زیباترین جمله درباره کارآفرینی معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره زیباترین جمله درباره کارآفرینی، از سوی پایگاه خبری گروه صنعتي گلرنگ معرفی شدند. همچنین 30 نفر از شرکت‌کنندگان برنده بسته‌ی هدیه‌ی محصولات گلرنگ شدند. نفرات برگزیده جشنواره عبارتند از: نفر ...

متن خبر