برگزاری چهارشنبه 3 دی 1393

برگزاری نشست «با کارآفرینان موفق شریف» با حضور مدیرعامل شرکت دالین مهر

نشست «با کارآفرینان موفق شریف» با حضور مهندس کریمی مدیر عامل شرکت دالین مهر اول آذر ماه 1393 در سالن رازی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. مهندس کریمی ورودی ...

متن خبر