بازدید رئیس دوشنبه 8 دی 1393

بازدید رئیس اداره صنعت، معدن ‌و تجارت استان البرز از دالین مهر

دکتر موفق ریاست اداره صنعت، معدن ‌و تجارت استان البرز و روسای اداره صنایع از شرکت دالین مهر بازدید کردند. با توجه به انتخاب شرکت دالین‌مهر به عنوان یکی از شرکت‌های ...

متن خبر