ماریناسان موفق یکشنبه 28 دی 1393

ماریناسان موفق به دریافت نشان محصول سبز اروپا شد

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان با انجام ارزیابی انجمن مدیریت سبز، به عنوان اولین شرکت سلولزی ـ بهداشتی در ایران موفق به دریافت نشان محصول سبز برای تولید تمامی گروه محصولات ...

متن خبر