آموزش کارشناسان یکشنبه 21 دی 1393

آموزش کارشناسان اداره غذا و داروی وزارت بهداشت توسط گروه صنعتی گلرنگ

کارشناسان اداره غذا و داروی وزارت بهداشت با حضور در شرکت‌های گروه صنعتی پاکشو و پدیده شیمی قرن، یک دوره آموزشی را به پایان رساندند. این کارشناسان از استان‌های سراسر کشور ...

متن خبر