دکتر فضلی چهارشنبه 27 دی 1396

دکتر فضلی از کارخانجات گروه صنعتی گلرنگ در اشتهارد بازدید کرد

دکتر فضلی و جمعی از مدیران ارشد گروه، روز سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶ از شش کارخانه گروه در شهرک صنعتی اشتهارد بازدید کردند. دکتر فضلی در این دیدارها با تک ...

متن خبر