بازدید نماینده دوشنبه 11 دی 1396

بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از مجتمع پاکشو

دکتر محمدی، نماینده مجلس در بازدید از مجتمع پاکشو بیان داشت: شرکت پاکشو در زمینه تولید قدم‌های بلندی برداشته است و از نظر صادرات، عدم تعدیل نیرو و جذب نیروی ...

متن خبر