حضور شرکت شنبه 23 دی 1396

حضور شرکت گلرنگ ترابر در راس هیأت اعزامی وزارت راه به هند

مدیر عامل شرکت گلرنگ ترابر به عنوان شرکت نمونه حمل و نقل، در سفر هیأت رسمی ایران به هند، وزیر راه و معاونین وی را همراهی کرد. روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه این ...

متن خبر