همکار ما یکشنبه 27 خرداد 1403

همکار ما در گروه صنعتی گلرنگ به مسابقات ورزشی کارگران جهان راه یافت

یونس یوسف‌وند، همکار ما در گروه صنعتی گلرنگ، موفق به حضور در مسابقات ورزشی کارگران جهان شد. به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ، یونس یوسف‌وند همکار ما در گروه مهد ...

متن خبر