بازدید دانش‌آموزان سه شنبه 2 مهر 1398

بازدید دانش‌آموزان پژوهشگر از کارخانه صنعت غذایی کورش

گروهی از دختران دانش‌آموز ممتاز و پژوهشگر، در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» روز یک‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ از کارخانه صنعت غذایی کورش واقع در شهرک صنعتی اشتهارد بازدید ...

متن خبر