سافتکس

معرفی

سافتکس از برندهای شرکت ماریناسان است، شامل نوار فلاف کتان و نوار فلاف مشبک.
نوار فلاف کتان جهت استفاده پوست‌های حساس و نوار فلاف مشبک دارای جذب سریع است.

ایمیل

Softex@marinasun.ir