صپیتا

معرفی

صپیتا به معنای پاک ومنزه است و برندی است که انحصارا برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش تولید میگردد و از گروه دستمال‌های اقتصادی است.

ایمیل

info@marinasun.ir

وب

marinasun.ir