مصاحبه رادیو گلرنگ با مدیر تولید و بهره‌برداری شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

چهارشنبه 17 آذر 1400

مصاحبه رادیو گلرنگ رسانه اختصاصی گروه صنعتی گلرنگ با مدیر محترم تولید و بهره‌برداری شرکت صنایع غذایی ماسترفوده جناب آقای مهندس نبی زاده که در حاشیه بازدید رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل محترم گروه صنعتی گلرنگ جناب آقای دکتر مهدی فضلی و هیئت همراه از کارخانجات زنجان، نظرآباد و هشتگرد، روز ۱۶ آذر ماه انجام شد.

بازدید رئیس هیأت مدیره چهارشنبه 17 آذر 1400

بازدید رئیس هیأت مدیره ...

دکتر مهدی فضلی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ و دکتر علی ابراهیمی عضو هیأت مدیره گروه ...

متن خبر
مصاحبه رادیو گلرنگ با چهارشنبه 17 آذر 1400

مصاحبه رادیو گلرنگ با ...

مصاحبه رادیو گلرنگ رسانه اختصاصی گروه صنعتی گلرنگ با معاونت محترم منابع انسانی شرکت گلرنگ پخش جناب آقای دکتر پرخوان ...

متن خبر
مصاحبه رادیو گلرنگ با چهارشنبه 17 آذر 1400

مصاحبه رادیو گلرنگ با ...

مصاحبه رادیو گلرنگ رسانه اختصاصی گروه صنعتی گلرنگ با مدیر عامل محترم شرکت پدیده شیمی قرن جناب آقای مهندس مظفری ...

متن خبر