گزارش تصویری رادیو گلرنگ از مراسم مهر ماندگار

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402

گزارش تصویری رادیو گلرنگ از مراسم مهر ماندگار؛ نکوداشت میلاد زنده‌یاد استاد محمدکریم فضلی.

مهر ماندگار شنبه 23 اردیبهشت 1402

مهر ماندگار ...

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم  هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم موج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت هستم ...

متن خبر
نسیم پر مهرش بر شنبه 16 اردیبهشت 1402

نسیم پر مهرش بر ...

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک دو سه روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم ای خوش آن روز که پرواز کنم تا ...

متن خبر
سالروز میلاد استاد محمدکریم پنجشنبه 7 اردیبهشت 1402

سالروز میلاد استاد محمدکریم ...

کیش مهرورزی، آیین نام‌آوران ماندگار است در  جریده روزگاران. زادروز مهر ماندگار گرامی باد... ...

متن خبر