مراسم رونمایی چهارشنبه 19 تیر 1398

مراسم رونمایی از محصولات توسعه کشت و صنعت کوروش برگزار شد

مراسم معرفی و رونمایی از محصولات شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش، دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸، در پردیس سینمایی کورش برگزار شد. در این رونمایی که با حضور مدیرعامل و مدیران ...

متن خبر