p مرکز آموزش علمی کاربردی گلرنگ - گروه صنعتی گلرنگ

مشاهده وب سایت دانشگاه

دانشگاه گلرنگ

دانشگاه جامع علمی کاربردی گلرنگ
مرکز آموزش علمی ـ کاربردی گروه صنعتی گلرنگ از سال ۱۳۸۶ با هدف آموزش پرسنل و تأمین نیروی انسانی ماهر گروه صنعتی گلرنگ تأسیس گردید و با پذیرش دانشجو در سه رشته مهارتی فعالیت خود را آغاز نمود. این مرکز دانشگاهی پذیرش دانشجوی خود را براساس برنامه استراتژیک منابع انسانی گروه صنعتی گلرنگ انجام می‌دهد. اهداف کلی این مجموعه عبارتند از:
۱ـ ایجاد مهارت مورد نیاز صنایع کشور در دانش آموختگان دانشگاهی
۲ـ ایجاد و توسعه رشته‌های دانشگاهی شغل محور
۳ـ ایجاد تمایز در فضای آموزشی و ارتباط نزدیک صنعت و دانشگاه
۴ـ دستیابی به بالاترین رتبه دانشگاه مهارت محور در کشور
۵ـ مشارکت با صنایع برتر کشور با هدف تبدیل فضای شغلی به دانشگاه مهارتی و مدیریت دانش در صنایع کشور
۶ـ بهره‌مندی از متخصصان و خبرگان صنعت در انتقال مهارت به جوانان کشور
۷ـ کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان ممتاز و ماهر
۸ـ ایجاد فضای پژوهشی با بهره‌گیری از متخصصان صنعت و اساتید دانشگاه برای حل مسائل صنعت و افزایش بهره‌وری در کشور
مرکز علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ؛ نظام آموزش مهارت و فناوری
آیین‌نامه این نظام آموزشی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و در پی آن مراکز آموزش علمی کاربردی مجری این نظام آموزشی می‌باشد. در این نظام آموزشی پذیرش دانشجو در سطوح زیر که هم‌تراز با مدارک دانشگاه‌های دانش محور کشور می‌باشد انجام می‌شود:
۱ـ مهندسی فناوری خبره و کارشناس حرفه‌ای خبره هم‌تراز با سطح دکترا
۲ـ مهندسی فناوری ارشد و کارشناسی حرفه‌ای ارشد هم‌تراز با سطح کارشناسی ارشد
۳ـ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای هم‌تراز با سطح کارشناسی
۴ـ کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای هم‌تراز با سطح کاردانی
رشته‌های مرکز گروه صنعتی گلرنگ:
ـ مهندسی فناوری صنایع شیمیایی
ـ کارشناسی حرفه‌ای مدیریت تبلیغات تجاری
ـ کارشناسی حرفه‌ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
ـ کاردانی فنی شیمی شوینده‌ها، آرایشی و بهداشتی
ـ کاردانی فنی شیمی صنایع غذایی
ـ کاردانی فنی شیمی صنعتی
ـ کاردانی حرفه‌ای بازاریابی
ـ کاردانی حرفه‌ای لجستیک و زنجیره تأمین
ـ کاردانی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار
ـ کاردانی حرفه‌ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
سوابق و عملکرد دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ:
ـ گروه تخصصی شیمی و مهندسی شیمی
در این گروه ۳۰ استاد مشغول به تدریس می‌باشند که ۱۴ نفر با مدرک دکترای تخصصی (PHD) و ۱۶ استاد در سطح کارشناسی ارشد و با سوابق صنعتی می‌باشند. وضعیت دانش آموختگان در گرایش‌های مختلف این گروه آموزشی به شرح زیر است:
ـ در رشته‌های شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی و بهداشتی 75  درصد دانش آموختگان اشتغال به کار و یا تحصیل در مقاطع بالاتر دارند.
ـ در رشته شیمی صنایع غذایی 58 درصد دانش آموختگان اشتغال به کار و یا تحصیل در مقاطع بالاتر دارند.
ـ در رشته شیمی صنعتی 79 درصد دانش آموختگان اشتغال به کار و یا تحصیل در مقاطع بالاتر دارند.
ـ گروه مدیریت و خدمات اجتماعی
ـ در رشته مدیریت کسب و کار و بازاریابی 100 درصد دانش آموختگان اشتغال به کار و یا تحصیل در مقاطع بالاتر دارند.
ـ در رشته اقتصاد کار و بهره‌وری 58 درصد دانش آموختگان اشتغال به کار و یا تحصیل در مقاطع بالاتر دارند.
ـ گروه حسابداری
ـ در رشته حسابداری مالیاتی 100 درصد دانش آموختگان اشتغال به کار و یا تحصیل در مقاطع بالاتر دارند.
ـ در رشته حسابداری صنعتی 79 درصد دانش آموختگان اشتغال به کار و یا تحصیل در مقاطع بالاتر دارند.
ـ گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
ـ در رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات 46 درصد دانش آموختگان اشتغال به کار و یا تحصیل در مقاطع بالاتر دارند.
خدمات مرکز آموزش علمی کاربردی گلرنگ به صنایع کشور
ـ اخذ مجوز اجرای رشته‌های شغل محور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف مرتفع کردن نیازهای شغلی صنایع و پذیرش دانشجو و اعطای مدرک دانشگاهی
ـ برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و مهارت محور که منجر به مدرک معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌گردد.
ـ امکان تجمیع دوره‌های بند فوق و اعطای مدرک در سطوح کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به شرط استانداردسازی
ـ امکان تشکیل گروه‌های پژوهشی با حضور خبرگان صنعت و دانشگاه و پیشنهاد و اجرای راه‌کارهای حل مسائل سازمان‌ها و صنایع به خصوص در حیطه مدیریتی و صنایع شیمیایی
ـ امکان برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های مدیریتی منجر به مدرک معتبر
ـ امکان تأمین نیروی انسانی ماهر برای صنایع در سطوح مختلف شغلی